Ülés tartalma

1.

Javaslat intézményvezetői jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetésére
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

2.

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat és intézményei 2016. évi összevont költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló rendelet III. módosítása
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

3.

Javaslat az építmény- és telekadóról szóló 34/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

4.

Javaslat a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 43/2003. (XII.10.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

5.

Javaslat a települési adóról szóló 29/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

6.

Javaslat a talajterhelési díjról szóló 30/2004. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

7.

Javaslat a 2017. évi önkormányzati tankönyvtámogatásról szóló önkormányzati rendelet elfogadására
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

8.

Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és az Észak-Budapesti Tankerületi Központ között kötendő megállapodások elfogadására
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

9.

Tájékoztatás az Integrált Településfejlesztési Stratégia 2015-2016. évi végrehajtásáról
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

10.

Újpest Városközpont KÉSZ- Városkapu programalkotással kapcsolatos döntés Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

11.

Előterjesztés VEKOP-5.3.1-15 számú, Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten tárgyú felhívás keretében _Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések Budapest IV. kerületében_ tárgyú pályázat támogatása esetén _Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatásban részesített projekt megvalósítására_ című dokumentum megkötése tárgyában
Előterjesztő: Rádi Attila alpolgármester

12.

Előterjesztés a 2016-os közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítására kiírt pályázathoz önrész biztosítása tárgyában
Előterjesztő: Rádi Attila alpolgármester

13.

Javaslat Újpest Önkormányzat Szociális Intézménye szakmai programjának módosítására
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester

15.

Szociális támogatásokkal kapcsolatos fellebbezések előterjesztése
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester