Ülés tartalma

Testületi ülés

Időpont: 2016. március 31.

1.

BRFK IV. kerületi Rendőrkapitányság beszámolója a 2015. év közbiztonsági helyzetéről, valamint a kapitányság munkájáról

2.

Javaslat a Duna-parti Építési Szabályzattal kapcsolatos együttműködés megkezdésére Budapest Főváros Önkormányzatával
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

3.

Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata fenntartásában működő Dalos Ovi Óvoda csoportlétszám túllépésének engedélyezésére
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

4.

Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadása tárgyában a Göllner Mária Regionális Waldorf Gimnázium kérelme alapján
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

5.

Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadása tárgyában a Szent Anna Katolikus Óvoda részére
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

6.

Javaslat újpesti közoktatási intézmények átszervezésének támogatására
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

7.

Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadása tárgyában a Megyeri Tigrisek Közhasznú Kosárlabda Klub és a Kiss Lenke Kosárlabda Suli Egyesület TAO pályázaton való részvételéhez
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

8.

Javaslat a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről szóló 7/1994.(V.4.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester

9.

Előterjesztés a „PIRULA” Kovács és Társa Háziorvosi Betéti Társaság nevében Dr. Kovács Mária felnőtt háziorvossal kötött feladat-ellátási szerződés módosítása tárgyában
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester

11.

Javaslat ellátási szerződés módosítására a Magyarországi Református Egyház fenntartásában működő Filadelfia Ház Fogyatékosokat Segítő Református Központtal
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester

13.

Szociális támogatásokkal kapcsolatos fellebbezések előterjesztése
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester