Ülés tartalma

Testületi ülés

Időpont: 2015. október 22.

1.

Javaslat egyes építészeti és városkép-védelmi tárgyú önkormányzati rendeletek
módosítására
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

2.

Javaslat a házasságkötéssel, a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésével és a névadó
ünnepséggel kapcsolatos díjakról szóló önkormányzati rendelet elfogadására
Előterjesztő: Dr. Tahon Róbert jegyző

3.

Javaslat a felülvizsgált Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) elfogadására
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

4.

Javaslat alapítványok támogatására (Helyszíni kiosztású anyag!)
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

5.

Felhatalmazás együttműködési megállapodás aláírására
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

6.

Előterjesztés reklámtábla (Árpád út 8-12.) ügyében kiadott kötelezés ellen benyújtott
fellebbezés tárgyában
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

7.

Javaslat a mammográfiai szakfeladat átvételére
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester

9.

Javaslat Újpesti Diákösztöndíjak odaítélésére
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

10.

Javaslat „Újpesti Szociális Munkáért” Díj odaítélésére
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester

11.

Szociális támogatásokkal kapcsolatos fellebbezés előterjesztése
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester