Ülés tartalma

Testületi ülés

Időpont: 2015. június 25.

1.

Javaslat a közterületek használatáról és rendjéről szóló 7/2014. (II.28.) önkormányzati
rendelet módosítására
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

2.

Javaslat a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről szóló 7/1994.
(V.4.) és a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata vagyonáról és a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 48/2012. (XI.30.) önkormányzati
rendeletek módosítására
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

3.

Döntés Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Településfejlesztési Koncepció
és Integrált Településfejlesztési Stratégia véleményeztetésének zárásáról
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

4.

Javaslat intézményi karbantartásra kötött vállalkozási keretszerződés meghosszabbítás
jóváhagyására
Előterjesztő: Rádi Attila alpolgármester

5.

Javaslat a hagyományos-, a panel- és az egyéb iparosított technológiával épült lakóépületek
felújításának önkormányzati támogatásáról szóló 12/2013. (III.25.) önkormányzati rendelet
módosítására
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

6.

Javaslat a 70351/1 hrsz-ú (volt Bródy Gimnázium, 1042 Budapest, Attila u. 8-10.) ingatlan
pályázati úton történő értékesítésére
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

7.

Javaslat az Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető személyében történő
változásra
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester

8.

Egyebek

Javaslat a Budapest IV. kerület Tél u. 52. szám alatti ingatlan kapualja elé a holokauszt
áldozatainak emléket állító, réztáblával ellátott kövek elhelyezésére
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

Javaslat az Újpesti Ragadozók Jégkorong Egyesület számára az „Újpest” név használatának
engedélyezésére
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

9.

Szociális támogatásokkal kapcsolatos fellebbezések előterjesztése
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester