Ülés tartalma

Testületi ülés

Időpont: 2015. január 29.

1.

Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat és intézményei 2014. évi
összevont költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló önkormányzati rendelet
IV. számú módosítására
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

2.

Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata vagyonáról és a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 48/2012. (XI.30.)
önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

3.

Javaslat egyes közösségi célú önkormányzati támogatásokról szóló önkormányzati
rendelet megalkotására
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

4.

Állásfoglalás a fővárosi és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek
2015. évi megosztásáról szóló fővárosi rendelet-tervezet tárgyában
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

5.

Javaslat a piacok és a vásárcsarnokok létesítéséről és működésük rendjéről szóló
27/2008.(X.06.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

6.

Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. évi munkatervére
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

7.

Javaslat a 2015. évi igazgatási szünet elrendelésére
Előterjesztő: Dr. Tahon Róbert jegyző

8.

Javaslat a Fővárosi Területfejlesztési Program kapcsán a területfejlesztésről és a
területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 11. § (1) bekezdése szerinti kerületi
önkormányzati döntés meghozatalára
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

9.

Javaslat a Budapest Főváros Újpest IV. kerület Polgármesteri Hivatal Hivatásetikai
Kódexének az elfogadására
Előterjesztő: Dr. Tahon Róbert jegyző

10.

Javaslat az Újpesti Kulturális Központ alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

11.

Javaslat forgalomképtelen törzsvagyon térítésmentes átvételére és informatikai eszközök
térítésmentes átadására vonatkozó döntések jóváhagyására
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

13.

Újpest név használatának engedélyezése iránti kérelem (Mozgásszervi Rehabilitációs
Betegklub)
Előterjesztő: Dr. Tahon Róbert jegyző

14.

Egyebek

15.

Javaslat intézményvezetői jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetésére
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

16.

Szociális támogatásokkal kapcsolatos fellebbezések előterjesztése
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester

17.

székhely bejegyzés iránti kérelem elbírálása Szeretett Tanítvány Alapítvány részére.

18.

Javaslat a Szent István tér 7/B. szám alatti ingatlan megvásárlására

19.

Javaslat a 25/2014. (IX.12.) önkormányzati rendelet módosítására

20.

Javaslat intézményi karbantartásra kötött vállalkozási keretszerződés meghosszabbítás jóváhagyására