Ülés tartalma

Testületi ülés

Időpont: 2014. június 26.

1.

Előterjesztés az Önkormányzat intézményei és a Polgármesteri Hivatal 2014. évi
költségvetésének II. számú módosítása tárgyában
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

2.

Javaslat 11/2008.(III.28.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Újpest – 3. számú
városszerkezeti egység szabályozási tervéhez tartozó építési szabályzat, illetve a Szent
István tér – Károlyi István utca – Venetiáner utca – Liszt Ferenc utca által határolt
területre vonatkozó mellékletek módosítására
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

3.

Javaslat az Újpest, Duna folyam – Városhatár – 2. sz. főközlekedési út – Váci út –
Újpesti vasúti híd – Újpesti-öböl – Duna sor – Rév utca – 75842 hrsz-ú ingatlan déli
telekhatára által határolt terület kerületi építési szabályzat és a hozzá tartozó szabályozási
terv jóváhagyására
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

4.

Javaslat az Újpest „Káposztásmegyer, intermodális központ és környezete” (MÁV
vasútvonal – Külső Szilágyi út – Töltés utca által határolt terület) kerületi építési
szabályzat (KÉSZ) és szabályozási terv (KSZT) jóváhagyására
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

5.

Javaslat az Újpest városrendezési és építési szabályzata (UKVSZ) jóváhagyására
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

6.

Javaslat a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális
ellátásokról szóló 43/2013. (XII.2.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester

7.

Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások formáiról, azok
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról szóló 23/2010. (VIII.23.)
önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester

8.

Előterjesztés megállapodás kötése tárgyában két fő újpesti lakos ellátására Budapest
Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzatával
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester

9.

Előterjesztés ellátási (feladatátvállalási) szerződés megkötése tárgyában a Magyarországi
Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete Füzesgyarmati Egyházközségének
Szeretetszolgálati Irodája fenntartásában működő AUXI-POPULUS Korlátolt
Felelősségű Társasággal
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester

10.

Javaslat az Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézménye alapító okiratának, szervezeti
és működési szabályzatának, szakmai programjának, valamint házirendjének
módosítására
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester

11.

Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Drogellenes Stratégiájának
elfogadására
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

12.

Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadása tárgyában a Megyeri Tigrisek
Közhasznú Kosárlabda Klub TAO pályázaton való részvételéhez
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

13.

Javaslat államháztartáson kívülre történő végleges pénzeszköz átadására (Részben
helyszíni kiosztású anyag!)
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester
Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

14.

Előterjesztés székhely bejegyzés iránti kérelem elbírálása tárgyában Hajló Diáksport
Egyesület részére
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

15.

Javaslat az Újpesti Kulturális Központ Helytörténeti Gyűjteményének névfelvételére
(Helyszíni kiosztású anyag!)
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

16.

Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadása tárgyában újpesti szobrok díszkivilágításához
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

17.

Előterjesztés Külső Szilágyi út – Dunakeszi, Verseny utca közúti aluljáró fejlesztése
tárgyában
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

18.

Egyebek

19.

Szociális támogatásokkal kapcsolatos fellebbezések előterjesztése
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester