Ülés tartalma

Testületi ülés

Időpont: 2014. január 30.

1.

Javaslat a Budapest 11. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási
Bizottság tagjainak illetve póttagjainak megválasztására, eskütétel
Előterjesztő: Dr. Tahon Róbert jegyző

2.

Előterjesztés a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei
2013. évi összevont költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 6/2013.(II.28.)
önkormányzati rendelet módosítása tárgyában
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

3.

Állásfoglalás a fővárosi és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek
2014. évi megosztásáról szóló fővárosi rendelet-tervezet tárgyában
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

4.

Javaslat az állami adósságrendezéssel kapcsolatos további felhatalmazásra
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

5.

Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének
2014. évi munkatervére
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

6.

Javaslat a választási plakátok elhelyezését érintő egyes önkormányzati rendeletek
módosítására
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

7.

Javaslat a 2014. évi igazgatási szünet elrendelésére
Előterjesztő: Dr. Tahon Róbert jegyző

8.

Javaslat az Újpesti Szent István téri Piac-és Vásárcsarnok Felügyelősége Alapító
Okiratának módosítására
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

9.

Javaslat az Újpest 3. számú városszerkezeti egység kerületi szabályozási tervéről és a
hozzá tartozó építési szabályzatról szóló 11/2008. (III. 28.) önkormányzati rendelet
módosítására
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

10.

Előterjesztés telekalakítással kapcsolatos tulajdonosi hozzájárulás tárgyában -Megyeri út
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

11.

Előterjesztés telekalakítással kapcsolatos tulajdonosi hozzájárulás tárgyában – Görgey út
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

12.

Javaslat önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések
meghozatalára
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

13.

Előterjesztés a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal feladat-ellátási szerződés
megkötése tárgyában jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátására
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester

14.

Javaslat a Képviselő-testület 185/2013. (IX.26.) határozatának módosítására a járóbeteg
szakrendelések kapacitásszámának átcsoportosítása tárgyában
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester

15.

Újpest név használatának engedélyezése iránti kérelem
Előterjesztő: Dr. Tahon Róbert jegyző

16.

Javaslat az Újpesti Torna Egylet részére TAO pályázaton való részvételhez önrész
biztosítására (Helyszíni kiosztású anyag!)
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

17.

Egyebek

18.

Szociális támogatásokkal kapcsolatos fellebbezések előterjesztése
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester