Ülés tartalma

Testületi ülés

Időpont: 2013. március 21.

1.

Javaslat a hagyományos-, a panel- és az egyéb iparosított technológiával épült
lakóépületek felújításának önkormányzati támogatásáról szóló önkormányzati rendelet
elfogadására
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

2.

Javaslat a reklámok, reklámberendezések és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának
követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról szóló 55/2012. (XII.3.) önkormányzati
rendelet módosítására
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

3.

Javaslat az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérbeadásának szabályairól és a
bérleti jogviszony feltételeiről szóló 39/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelet
módosítására
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester

4.

Előterjesztés a Viola Óvoda csoportlétszám túllépésének engedélyezése tárgyában
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

5.

Döntés az OVI Foci Program folyatatásáról és újabb focipálya építéséről
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester