Ülés tartalma

Testületi ülés

Időpont: 2012. december 20.

1.

KÖZMEGHALLGATÁS

2.

Előterjesztés intézményvezetők kinevezése tárgyában
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

3.

Szociális támogatásokkal kapcsolatos fellebbezések előterjesztése
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester

4.

Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

5.

Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet megalkotására
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

6.

Javaslat az Újpesti Vagyonkezelő Zrt. Alapító okiratának és Vezetői javadalmazási
szabályzatának módosítására
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

7.

Javaslat a Csokonai Vitéz Mihály 12 Évfolyamos Gimnázium pedagógiai programjának
módosítására
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

8.

Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és Budapest Főváros
Önkormányzata között kötendő köznevelési intézmény működtetéséről szóló
megállapodásról
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

9.

Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ között kötendő megállapodásról
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

10.

Javaslat alapítványok támogatására a Civil Alapból
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

11.

Javaslat a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális
ellátásokról szóló rendelet módosítására
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester

12.

Előterjesztés az Euró-Régió Szociális Szakmai Közösség Közhasznú Egyesület
fenntartásában működő Szent Márton Támogató Szolgálattal kötendő megállapodás
tárgyában
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester

13.

Javaslat a 76546/14 helyrajzi számú ingatlanon tanyagazdaság és lovarda létesítésére
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester