Ülés tartalma

Testületi ülés

Időpont: 2011. szeptember 13.

1.

Tájékoztató a Budapest IV. ker. Újpest Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló – a 23/2011. (V.05.) és a 25/2011. (VI.30.) sz. rendelettel módosított – 12/2011. (II.25.) sz. rendeletének I. féléves végrehajtásáról Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

2.

Javaslat a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2003. (VII.16.) sz. rendelet módosítására Előterjesztő: Nagy István alpolgármester

3.

Előterjesztés a szakrendelő átvételével kapcsolatos döntések meghozatala, és a
gazdasági társaság üzletrészének megszerzése tárgyában
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester

4.

Javaslat az Önkormányzat tulajdonában lévő vagyonnal való gazdálkodás és rendelkezés szabályairól szóló 22/2006. (XI.15.) számú önkormányzati rendelet módosítására Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

5.

Javaslat az Újpesti Városgondnokság Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság törzstőkéjének felemelésére Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

6.

Előterjesztés iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás pályázathoz önrész biztosítása tárgyában Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

7.

Előterjesztés szabadtéri szabadidősport létesítmények fejlesztésének, kihasználtságuk növelésének támogatása (SPO-SZALÉT-2011), pályázathoz önrész biztosítása tárgyában Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

8.

Előterjesztés az Újpesti Önkormányzat 2011. évi közbeszerzési tervének módosítása tárgyában Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

9.

Javaslat az önkormányzati fejlesztésekhez szükséges külső forrás bevonására Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

10.

Előterjesztés Dr. Müller Egészségügyi Szolgáltató Bt-vel kötött megbízási szerződés módosítása tárgyában Előterjesztő: Nagy István alpolgármester