Ülés tartalma

Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

Időpont: 2024. március 20.

1.

Javaslat TT Maxima Pro Korlátolt Felelősségű Társasággal adatvédelmi tisztviselői feladatok ellátására szóló megbízási szerződés létesítéséhez való előzetes hozzájárulásról

2.

Javaslat az Országos Mentőszolgálattal kötendő megbízási szerződések létesítéséhez való hozzájárulásra

3.

Javaslat az „Aktív Főtér” elnevezésű rendezvény animátori feladatainak ellátására kötendő megbízási szerződések létesítéséhez való előzetes hozzájárulásra

4.

Javaslat az Újpesti Torna Egylettel, a 2024. évi nyári napközis tábor megszervezésére és lebonyolítására kötendő megbízási szerződés létesítéséhez való hozzájárulásra

5.

Javaslat az „Újpesti Felhőn Szállók” Program megtartása érdekében megbízási szerződés létesítéséhez való előzetes hozzájárulásra