Ülés tartalma

Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

Időpont: 2023. augusztus 31.

1.

Javaslat Neufeld József Györgynével kötendő megbízási szerződés létesítéséhez való hozzájárulás adására.

2.

Javaslat KN-ELL KONTROLL Mérnöki Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal műszaki ellenőri feladatok ellátására szóló megbízási keretszerződés létesítéséhez való előzetes hozzájárulásról.

3.

Javaslat az „Újpest Kapuja” térségmegújítási és városrehabilitációs projekt elnevezésű VEKOP-6.2.1-15-2016-00001 azonosító számú projekt kapcsán „Megfizethetőségi és mobilitási terv felülvizsgálata című tanulmány készítése” tárgyában megkötendő megbízási szerződés előzetes jóváhagyás (Helyszíni kiosztású anyag)