Ülés tartalma

Testületi ülés

Időpont: 2023. június 21.

1.

Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2019. (X. 30.) önkormányzati rendelet módosítására

2.

Javaslat az Újpesti Megbecsülés Program keretében az időskorú vagy meghatározott ellátásban részesülő újpesti személyek részére nyújtott támogatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotására, egyben az „Újpesti Megbecsülés Programmal” összefüggő feladat meghatározása

3.

Javaslat a Református Szeretetszolgálattal fogyatékos személyek nappali ellátásra, valamint támogató szolgálat biztosítására kötött ellátási szerződések megszüntetésére és egységes szerkezetbe foglalására

4.

Javaslat a Twist Olivér Alapítvány 2022. évre vonatkozó szakmai beszámolójának elfogadására

5.

Javaslat a Budapest IV. kerület Homoktövis körforgalom melletti 76548/6 hrsz.-ú ingatlan megvásárlására vonatkozóan

6.

Javaslat a 2023/24-es tanévben Újpest Önkormányzata fenntartásában működő óvodák álláshelyeinek megállapítására

7.

Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Informatikai Osztályán, Költségvetési Osztályán, Városüzemeltetési Főosztály, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Osztályán és a Jegyzői Kabineten lévő üres és megüresedő álláshelyek betöltéséhez való előzetes hozzájárulásról

8.

Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Polgármestere szabadságának igénybevételéről szóló tájékoztatása elfogadására

9.

Javaslat az Újpest Fanatics Korlátolt Felelősségű Társaság Újpest történelmi településrész-elnevezés használatára vonatkozó hozzájárulásra

10.

Beszámoló lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

11.

Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítására