Ülés tartalma

Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

Időpont: 2023. június 21.

1.

Javaslat Varga Műszaki Ellenőrzés Korlátolt Felelősségű Társasággal műszaki ellenőri feladatok ellátására szóló megbízási keretszerződés létesítéséhez való előzetes hozzájárulásról

2.

Javaslat az Újpesti Megbecsülés Program keretében az időskorú vagy meghatározott ellátásban részesülő újpesti személyek részére nyújtott támogatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotásának, egyben az „Újpesti Megbecsülés Programmal” összefüggő feladat meghatározásának véleményezésére

3.

Javaslat az „Újpest Kapuja” térségmegújítási és városrehabilitációs projekt című VEKOP-6.2.1-15-2016-00001 azonosító számú projekt kapcsán kompetencia fejlesztő képzések sikeres megvalósítását támogató mentori tevékenység tárgyában megkötendő megbízási szerződés előzetes jóváhagyására

4.

Javaslat a Református Szeretetszolgálattal fogyatékos személyek nappali ellátására, valamint támogató szolgálat biztosítására kötött megállapodás és ellátási szerződés megszüntetésének és egyben új ellátási szerződés megkötésének véleményezésére

5.

Javaslat az Önkormányzat VEKOP-6.2.1-15-2016-00001 azonosítószámú „”Újpest Kapuja” térségmegújítási és városrehabilitációs projekt” című projektjéhez kapcsolódó nyilvánossági feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződés megkötéséhez való hozzájárulásra