Ülés tartalma

Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság

Időpont: 2023. március 29.

1.

Tájékoztatás a Fóti út – Fiumei út – Julianus barát utca – Váci út által határolt tömb egy részének településrendezést érintő (KÉSZ) módosításainak előkészítésével kapcsolatban

2.

Tájékoztatás az Íves út és Sándor István utca keresztezésének észak-keleti oldalán lévő ingatlanon épülő társasház földszintjén 12 db meglévő iroda helyett kialakítandó 12 db lakás településrendezést érintő módosítások előkészítésével kapcsolatban