Ülés tartalma

Közművelődési és Oktatási Bizottság

Időpont: 2023. március 28.

1.

Javaslat az Újpesti Ambrus Óvoda – Újpesti Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda intézményvezetőjének nyugállományba vonulás miatti munkavégzés alóli mentesített idejére szóló megbízott intézményvezetői kinevezésre

2.

Javaslat az újpesti köznevelési intézmények átszervezésének véleményezésére

3.

Javaslat az Újpesti Bőrfestő Óvodában és az Újpesti Nyár Óvodában angol-magyar kétnyelvű csoportok indítására

4.

Javaslat az Újpesti Aradi Óvoda Pozsonyi Tagóvodája egy csoportszobájának használatba adására

5.

Javaslat Budapest IV. kerület 70581/17 helyrajzi számú névtelen közterület elnevezéséről

6.

Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati kitüntetésekről és elismerő címekről szóló 7/2012. (II. 28.) önkormányzati rendelete módosításának véleményezésére

7.

Egyéb előterjesztések