Ülés tartalma

Testületi ülés

Időpont: 2023. január 19.

1.

Előterjesztés a Fővárosi Közgyűlés, a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2023. évi megosztásáról szóló rendelet-tervezet véleményezéséről

2.

Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 2023. évi közbeszerzési tervének elfogadására

3.

Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Polgármesteri Kabinet, Polgármesteri Titkárságán és a Jegyzői Kabineten üres álláshelyek betöltéséhez való előzetes hozzájárulásról

4.

Javaslat tisztségviselők idegennyelv-tudási pótlékának módosítására

5.

Beszámoló lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

6.

Javaslat az Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által benyújtandó „Budapest 150″ című pályázat támogatására