Ülés tartalma

Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

Időpont: 2022. december 7.

1.

Javaslat ügyvédi megbízási keretszerződés létesítéséhez való előzetes hozzájárulásról Előterjesztő: dr. Dallos Andrea jegyző

2.

Javaslat ARENDA CONSULT Korlátolt Felelősségű Társasággal műszaki ellenőri feladatok ellátására szóló megbízási szerződés létesítéshez való hozzájárulásra

3.

Javaslat a 2023. évi „Tanszercsomag beszerzése első osztályos tanulók részére” tárgyú adásvételi szerződés fedezetének a Kulturális ágazati tartalék keret terhére történő megkötésének előzetes hozzájárulás adására