Ülés tartalma

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Időpont: 2022. április 12.

1.

Tájékoztatás a VEKOP projekt krízistömb bontási feladatainak ellátásával kapcsolatban

Helyszíni kiosztású anyag

2.

Döntés az újpesti Duna-part egy szakaszának környezetrendezésével kapcsolatos kérdésekről

Helyszíni kiosztású anyag

3.

Javaslat Országos Mentőszolgálat megbízási szerződések létesítéséhez való hozzájárulás adására

4.

Javaslat az Újpesti Torna Egylettel a 2022. évi napközis tábor megbízási szerződés létesítéséhez való hozzájárulás adására

5.

Javaslat végrehajtó és adós közötti egyezség jóváhagyására