Ülés tartalma

Közművelődési és Oktatási Bizottság

Időpont: 2022. március 8.

1.

Javaslat a Dr. Kardos Andor Újpest Jövője Díj megalapítása céljából az önkormány­zati kitüntetésekről és elismerő címekről szóló 7/2012. (II. 28.) önkormányzati rendelet mó­dosítására