Ülés tartalma

Népjóléti és Lakásügyi Bizottság

Időpont: 2022. március 7.

1.

Ungár Klára ügyvezető igazgató tájékoztatója – Újpest Szakorvosi Rendelőintézet

2.

Kocsis Ildikó intézményvezető tájékoztatója- Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézménye

3.

Mózes Péter intézményvezető tájékoztatója – Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye

4.

Javaslat Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye intézményvezetőjének intézményveze-tői megbízásának lemondással történő megszűnésének tudomásul vételéről

5.

Javaslat a Dr. Kardos Andor Újpest Jövője Díj megalapítása céljából az önkormányzati kitüntetésekről és elismerő címekről szóló 72012. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítá-sára

6.

Javaslat házi gyermekorvosi körzet ellátására létrejött feladat-ellátási szerződések módosítására a rendelési idő vonatkozásában