Ülés tartalma

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Időpont: 2021. november 24.

1.

Előterjesztés a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata vagyonáról és a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 48/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában

2.

Előterjesztés közterület-használati díj elmaradásának részletekben történő megfizetése tárgyában