Ülés tartalma

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Időpont: 2020. március 12.

1.

Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú intézményi ingatlanok 2020. évi felújításának tervezete tárgyában
Előterjesztő: dr. Trippon Norbert alpolgármester

2.

Előterjesztés a Tavasz utca 4. szám alatti 70581/19 hrsz-ú ingatlan ügyének tárgyában
Előterjesztő: Czigler László alpolgármester

3.

Előterjesztés az Üdülő sor 3. szám alatti sporttelep bérbeadási pályázat elbírálása tárgyában
Előterjesztő: Czigler László alpolgármester