Ülés tartalma

Vagyonnyilatkozatot- és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottság

Időpont: 2020. február 18.

1.

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: Dr. Trippon Norbert alpolgármester