Ülés tartalma

Káposztásmegyeri Településrészi Önkormányzat testülete

Időpont: 2020. február 18.

1.

Előterjesztés Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása tárgyában
Előterjesztő: Dr. Trippon Norbert alpolgármester