Ülés tartalma

Klíma- és Környezetvédelmi Bizottság

Időpont: 2020. január 29.

1.

Tájékoztató a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testület …/2020. ( …. ) önkormányzati rendelete a fás szárú növények helyi védelméről szóló 30/2018. (XI.12.) önkormányzati rendelet módosításáról.