Ülés tartalma

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Időpont: 2019. december 11.

1.

Előterjesztés az Újpesti Parkolási Zrt. alapító okiratának módosítása, valamint közszolgáltatási szerződés elkészítésére felhatalmazás tárgyában
Előterjesztő: dr. Trippon Norbert alpolgármester

2.

Tájékoztatás az Újpesti Piac és UP Rendezvénytér műszaki problémáiról
Előterjesztő: dr. Trippon Norbert alpolgármester

3.

„Innovatív közösségmegerősítés és életminőség javítás Szilas park komplex fejlesztésével c. projekt” tárgyában támogatási szerződés I. számú módosítása
Előterjesztő: dr. Trippon Norbert alpolgármester

4.

Javaslat frakcióhelyiség biztosításáról
Előterjesztő: Czigler László alpolgármester

5.

SZMSZ elfogadása
Előterjesztő: Rácz Norbert bizottsági elnök