Ülés tartalma

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Időpont: 2019. április 24.

1.

Előterjesztés a Budapest IV. kerület, Berda J. u. 2. szám alatti lakás bérleti jogviszonyának közös megegyezéssel, pénzbeli térítés ellenében történő megszüntetése tárgyában
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester

2.

Előterjesztés a Budapest IV. kerület, Megyeri út 205. szám alatti lakás bérleti jogviszonyának közös megegyezéssel, pénzbeli térítés ellenében történő megszüntetése tárgyában
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester

3.

Előterjesztés a Nádasdy Kálmán utca 17. A. földszint Ü/4. szám alatti helyiségre vonatkozó, kedvezményes bérleti díj megállapítása iránti kérelem elbírálása tárgyában
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

4.

Előterjesztés a Szabolcsi Bence tér 1. – Kordován tér 10. szám alatti helyiségre vonatkozó, kedvezményes bérleti díj megállapítása iránti kérelem elbírálása tárgyában
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

5.

A Benkő István Református Általános Iskola kérelme közterület díjmentes, határozatlan időre történő használatba adása tárgyában
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

6.

A Viola Noir Kft. kérelme határozott időre szóló, kedvezményes közterület használat engedélyezése tárgyában
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

7.

Zsolnai Benigna kérelme kedvezményes közterületi kerthasználat engedélyezése tárgyában
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

8.

A KLED Projekt Kft. kérelme magántulajdonú pavilon visszavonásig érvényes közterület használat engedélyezése tárgyában
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

9.

Előterjesztés magántulajdonú pavilon közterület használati díj elmaradásának részletekben történő megfizetésének engedélyezése tárgyában
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

10.

A Vadmacska 2008 Vendéglátó Kft. kérelme határozott időre szóló, kedvezményes közterület használat engedélyezése tárgyában
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

11.

Előterjesztés az Intarzia utca 12. szám alatti helyiségre vonatkozó, kedvezményes bérleti díj megállapítása iránti kérelem elbírálása tárgyában (helyszíni kiosztású előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

12.

Előterjesztés díjmentes közterület használat tárgyában (Helyszíni kiosztású előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

13.

Előterjesztés az újpesti egyházak felújítási, fejlesztési támogatása tárgyában
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

14.

Előterjesztés a Gazdasági Intézmény ellátási körébe tartozó intézmények felújítása tárgyában
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

15.

Előterjesztés az Újpesti Városgondnokság Kft-nél jelentkező értékcsökkenés összegének átminősítése és felhalmozási célú támogatás felhasználása tárgyában
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

16.

Előterjesztés az Újpesti Városgondnokság Kft. 2018. évi Beszámolója és a 2019. évi Üzleti Terve tárgyában
Előterjesztő: Rádi Attila alpolgármester
A 14-19. napirendi pontok mellékletei elektronikus úton kerülnek kiküldésre

17.

Előterjesztés az Újpesti Parkolási Kft. 2018. évi Beszámolója és a 2019. évi Üzleti Terve tárgyában
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

18.

Előterjesztés az Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2018. évi Beszámolója és a 2019. évi Üzleti Terve tárgyában
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

19.

Előterjesztés az Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2018. évi Beszámolójának és 2019. Közszolgáltatási Tervének elfogadása tárgyában
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

20.

Előterjesztés az Újpesti Sajtó Kft. 2018. évi Beszámolója és a 2019. évi Üzleti Terve tárgyában
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

21.

Előterjesztés az Újpesti Vagyonkezelő Zrt. 2019. évi Közszolgáltatási Tervének elfogadása tárgyában
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

22.

Előterjesztés a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2018. évi zárszámadása tárgyában
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester