Ülés tartalma

1.

1048 Budapest, Megyeri út 205/D. sz. alatti helyiségre vonatkozó kedvezményes bérleti jogviszony meghosszabbítása iránti kérelem véleményezése
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

2.

1046 Budapest, Nádasdy Kálmán út 17. földszint Ü-4. szám alatti helyiségre vonatkozó kedvezményes bérleti díj megállapítása iránti kérelem véleményezése
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

3.

1047 Budapest, Vádi út 55. földszint 01. szám alatti helyiségre, vonatkozó kedvezményes bérleti díj megállapítása iránti kérelem véleményezése
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

4.

1046 Budapest, Külső Szilágyi út 14. földszint /Ü-3. sz. alatti helyiségre vonatkozó kedvezményes bérleti jogviszony meghosszabbítása iránti kérelem elbírálása
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

5.

1048 Budapest, Székpatak út 10. földszint /Ü-2. sz. alatti helyiségre vonatkozóan kedvezményes bérleti jogviszony meghosszabbítása iránti kérelem elbírálása
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

6.

1048 Budapest, Székpatak út 12. szám alatti helyiségre vonatkozó kedvezményes bérleti jogviszony meghosszabbítása iránti kérelem elbírálása
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

7.

Előterjesztés a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás igénybevételéhez szükséges önrész biztosítására
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

8.

Tájékoztatás nyári táborokat érintő változásokról
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

9.

Tájékoztatás nyári táborok helyszíni ellenőrzésről
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

10.

Tájékoztatás a Nyári napközis táborról
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

11.

Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi fordulójához
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

12.

Tájékoztatás a Bethlen Gábor Kollégium keresztszülő programjában való további részvételről
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

13.

Beszámoló a Tanoda és a Felzárkóztató a pótvizsga című programról
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

14.

Javaslat az Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola Alapítvány 2018. évi Civil támogatás pénzeszközök átadási megállapodás módosítása
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

15.

Egyebek

16.

Javaslat Fejes Máté és Szepesi Gabriella Bursa _B_ típusú ösztöndíjának további folyósítására, illetve Eiben Erik Viktor Bursa _B_ típusú ösztöndíjának megszüntetésére (zárt ülés)
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester