Ülés tartalma

Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság

Időpont: 2017. április 24.

1.

Az Újpesti Városgondnokság Kft. 2017. évi közszolgáltatási és üzleti terve.

2.

Újpesti Lakótelepek Kerületi Építési Szabályzata – tájékoztatás a vizsgálati munkarészekről.

3.

Megyer Kertváros Kerületi Építési Szabályzat – tájékoztatás a vizsgálati munkarészekről.

4.

Árpád út humanizálása környezetalakítási koncepcióterv – tájékoztatás a vizsgálati munkarészekről.