Ülés tartalma

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Időpont: 2017. április 12.

1.

Előterjesztés a Szent István téri Piac és Vásárcsarnok K15/6. számú üzlethelyiségére vonatkozó bérleti díjcsökkentési kérelem tárgyában
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

2.

Előterjesztés a IV. kerület Váci út 55. szám alatti helyiségre érkezett, bérleti jog meghosszabbításra vonatkozó kérelem tárgyában
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

3.

Előterjesztés a Váci út 104. szám alatti ingatlan egy részének kedvezményes díjjal történő bérbeadása tárgyában
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

4.

Előterjesztés a Budapest IV. Kisfaludy utca 31. szám alatt lévő magántulajdonú pavilon visszavonásig érvényes közterület használatának engedélyezése tárgyában
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

5.

Előterjesztés a Budapest IV. Homoktövis utca 106. szám előtti közterületre vonatkozó, határozott időre szóló kedvezményes közterület használat engedélyezése tárgyában
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

6.

Előterjesztés a Budapest IV. József Attila utca, Váci út, Attila utca által határolt terület díjmentes közterület használatának engedélyezése tárgyában
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

7.

Előterjesztés a Budapest IV. Koszterna Gyula utca 19. szám előtt lévő területre vonatkozó közterület használati díj elengedése tárgyában
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

8.

Előterjesztés díjmentes közterület használat engedélyezése tárgyában
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

9.

Előterjesztés a Gazdasági Intézmény ellátási körébe tartozó intézmények 2017. évi felújítási munkái tárgyában
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

10.

Előterjesztés az újpesti egyházak felújítási, fejlesztési támogatása tárgyában
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

11.

Előterjesztés az Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. éves beszámolójának, valamint a 2017. évi üzleti tervének elfogadása tárgyában
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester

12.

Előterjesztés az UKK Kft. 2017. évi közszolgáltatási terve elfogadása tárgyában
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

13.

Előterjesztés az ÉPIT Zrt. 2017. évi üzleti terve elfogadása tárgyában
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

14.

Előterjesztés az UV Zrt. 2017. évi közszolgáltatási terve elfogadása tárgyában
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester
(A 11-14. napirendek mellékletei terjedelmükre tekintettel elektronikusan kerülnek megküldésre)

15.

Kérelem Budapest, 71182/17. helyrajzi számú ingatlanra megállapított, tízszeres közterület-használati díj mérséklése tárgyában. (helyszíni kiosztású előterjesztés) Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs

16.

Díjmentes közterület használat engedélyezése (helyszíni kiosztású előterjesztés) Előterjesztő: Wintermantel Zsolt