Ülés tartalma

Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság

Időpont: 2016. november 16.

1.

Tájékoztatás az Integrált Településfejlesztési Stratégia 2015-2016. évi végrehajtásáról.

2.

A közművezetékek létesítésének és elhelyezésének egyes feltételeiről szóló 23/2007. (X. 24.) sz, önk. rend. 4.§ (1) bekezdés szerinti mentesség adása a Bp. IV. kerületben a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. által tervezett optikai kábelhálózat – meglévő ELMŰ tulajdonú tartószerkezetben – légvezetékkel történő létesítéséhez.

3.

Egyebek