Ülés tartalma

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Időpont: 2016. május 25.

1.

Előterjesztés a Budapest IV. kerület Lázár Vilmos utca 14. földszint 2. szám alatti, az Újpesti Természetbarátok Turista Egyesülete által bérelt helyiségre vonatkozó, kedvezményes bérleti jogviszony meghosszabbítása iránti kérelem elbírálása tárgyában
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

2.

Előterjesztés a Budapest IV. kerület Megyeri út 218. földszint valamint Megyeri út 226. földszint alatt lévő, a Napraforgó Alapítvány a Sérült Gyermekekért által bérelt helyiségekre vonatkozó, kedvezményes bérleti díj megállapítása iránti kérelmek elbírálása tárgyában
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

3.

Városiné Merczel Jolán kérelme közterület-használati díj méltányossági alapon történő megállapításának engedélyezése tárgyában
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

4.

Az Erkel Gyula Újpesti Zenei Alapfokú Művészeti Iskola kérelme díjmentes közterület használat engedélyezése tárgyában
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

5.

Előterjesztés az Újpesti Városgondnokság Kft. éves beszámolójának elfogadása tárgyában
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

6.

Előterjesztés az Újpesti Vagyonkezelő Zrt. éves beszámolójának elfogadása tárgyában
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester