Ülés tartalma

1.

1046 Budapest, Lázár Vilmos u. 14. földszint 2. szám alatti, Újpesti Természetbarátok Turista Egyesülete által bérelt helyiségre vonatkozó, kedvezményes bérleti jogviszony meghosszabbítása iránti kérelem elbírálása
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

2.

1048 Budapest, Megyeri út 218. földszint, valamint 1048 Budapest, Megyeri út 226. f9kdszint alatti Napraforgó Alapítvány a Sérült Gyermekekért által bérelt helyiségekre vonatkozó kedvezményes bérleti díj megállapítása iránti kérelmek elbírálása
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

3.

Javaslat a Chinoin Szociális és Jóléti Alapítvánnyal közszolgáltatási szerződés megkötésére
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

4.

Javaslat a 2016/2017. nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

5.

Javaslat az Önkormányzat Sport támogatási keretének felosztására
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

6.

Javaslat az újpesti gyermekek és fiatalok táboroztatásának támogatására
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

7.

Javaslat a beérkezett civil pályázatok elbírálására
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

8.

Egyebek

9.

Javaslat az Újpest Díszpolgára, az Újpestért Díj és Újpest Önkormányzata Elismerő Oklevele adományozására
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester