Ülés tartalma

1.

Javaslat intézményvezetői megbízásra
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

2.

Az egyes újpesti közoktatási intézmények intézményvezetői álláshelyére történő kinevezés véleményezése (az előterjesztés helyszíni kiosztású)
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

3.

1046 Budapest, Külső Szilágyi út 14. szám alatti, Drog Stop Budapest Egyesület által bérelt helyiségre vonatkozó kedvezményes bérleti díj megállapítása iránti kérelem elbírálása
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

4.

Javaslat a Bethlen Gábor Kollégium keresztszülő programjában való további részvételre
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

5.

Javaslat az újpesti egyháza műkötési támogatására
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

6.

Javaslat az újpesti egyházak műkötési támogatására
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

7.

Javaslat az Újpesti Szerb Nemzetiségi Önkormányzatnak 2015-ben nyújtott támogatás átcsoportosítására
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

8.

Javaslat az Újpesti Német Nemzetiségi Önkormányzatnak 2015-ben nyújtott támogatás elszámolási határidejének meghosszabbítására
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

9.

Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata fenntartásában működő Nyár Óvoda csoportlétszám túllépésének engedélyezésére
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

10.

Javaslat a Karinthy Frigyes Óvoda – Óceán Tagóvoda tagintézmény megszüntetése, és a Karinthy Frigyes Óvoda egységes szerkezetbe foglalt Alaptó okiratának és Módosító okiratának elfogadására
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

11.

Javaslat az Újpesti Diákösztöndíjak pályázat kiírására
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

12.

Egyebek

13.

Javaslat a Sándor István Újpest Gyermekeiért Díj adományozására
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

14.

Javaslat az Újpest Kiváló Tanulója Díj adományozására
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

15.

Javaslat az Újpest Kiváló Diáksportolója Díj adományozására
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

16.

Javaslat a Kiváló Diákközösségi Munkáért Díj adományozására
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester