Ülés tartalma

Közművelődési és Oktatási Bizottság

Időpont: 2015. szeptember 22.

1.

Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata fenntartásában működő köznevelési intézmények csoportlétszám túllépésének engedélyezésére
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

2.

Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi fordulójához
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

3.

Javaslat az Újpest Örmény Nemzetiségi Önkormányzat átcsoportosítási kérelmére vonatkozó 19/2015. (III. 24.) sz. KOB határozat tárgyában
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

4.

Tájékoztatás a nyári táborok helyszíni ellenőrzéséről
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

5.

Beszámoló a Tanoda és a Felzárkóztató a pótvizsgára című programokról
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

6.

Előterjesztés a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás igénybevételéhez szükséges önrész biztosítására
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

7.

Egyebek