Ülés tartalma

1.

Javaslat az újpesti civil szervezetek közösségi célú támogatására vonatkozó pályázat kiírására
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

2.

Javaslat az újpesti sportszervezetek tevékenységének támogatására vonatkozó pályázat kiírására
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

3.

Javaslat az újpesti gyermekek és fiatalok nyári táboroztatásának (üdültetésének) támogatására vonatkozó pályázat kiírására
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

4.

Javaslat az Újpesti Diákösztöndíjak pályázat kiírására
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

5.

Javaslat az Újpesti Diáknapok támogatására
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

6.

Javaslat az Újpesti Örmény Nemzetiségi Önkormányzatnak 2014-ben nyújtott támogatás átcsoportosítására
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

7.

Javaslat a Bethlen Gábor Kollégium keresztszülő programjában való további
részvételre
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

8.

Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata fenntartásában
működő Homoktövis Óvoda csoportlétszám túllépésének engedélyezésére
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

9.

Javaslat Újpest Önkormányzata által fenntartott óvodák kötelező felvételi
körzetjegyzékének módosítására
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

10.

Javaslat német nemzetiségi óvodai nevelést folytató kétnyelvű csoportok indítása a
Park Óvoda Lakkozó Tagóvodájában, tájékoztatás a Bőrfestő Óvodában angol-
magyar kétnyelvű óvodai csoportok indításáról
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

11.

Az UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. elnökének, Dr. Telek Zoltánnak a tájékoztatása a civil szervezetek által használt helyiségek bérleti feltételeiről
(szóbeli tájékoztatás)

12.

Budapest IV. ker. Megyeri út 226. szám alatti helyiség bérleti díjának mérséklése
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

13.

Budapest IV. ker. Székpatak u. 10. szám alatti helyiségre érkezett kedvezményes bérleti díj megállapítása iránti kérelem
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

14.

Egyebek