Ülés tartalma

1.

Javaslat bizottsági tagcserére – Eskütétel

2.

Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Déri Tibor polgármester

3.

Előterjesztés az UP Újpesti Rendezvénytér feletti irányítási
Önkormányzathoz vonása tárgyában (Helyszíni kiosztású anyag)
Előterjesztő: Bedő Katalin alpolgármester

4.

Javaslata az Újpest Kártyáról szóló 30/2013. (IX.30.) önkormányzati rendelet
módosítására
Előterjesztő: Bedő Katalin alpolgármester

5.

Javaslat a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás igénybevételéhez szükséges
önrész biztosítására
Előterjesztő: Bedő Katalin alpolgármester

6.

Javaslat a Budapest Főváros Kormányhivatal
törvényességi felhívásának megtárgyalására
Előterjesztő: Kanász Nagy Máté alpolgármester

7.

Javaslat az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Közép-magyarországi Regionális
Közhasznú Egyesületével ellátási szerződés módosítására
Előterjesztő: Kanász Nagy Máté alpolgármester

8.

Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzattal kötött megállapodás
fogyatékos gyermekek nappali ellátása tárgyában
Előterjesztő: Kanász Nagy Máté alpolgármester

9.

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Jegyzőjének beszámolója a
Polgármesteri Hivatal 2019. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Dr. Dallos Andrea jegyző

10.

Javaslat az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosítására, valamint a
Közbeszerzési Döntéshozó Bizottság elnökének, alelnökének és tagjainak
megválasztására
Előterjesztő: Dr. Trippon Norbert alpolgármester

11.

Előterjesztés a Budapest IV., József Attila u. 76-78-80. szám alatti ingatlancsoport
adásvétellel vegyes csereszerződésről döntés tárgyában (Helyszíni kiosztású anyag)
Előterjesztő: Dr. Trippon Norbert alpolgármester

12.

Előterjesztés Dr. Trippon Norbert gazdaságért, költségvetésért, városüzemeltetésért és
projektmenedzsmentért
felelős
alpolgármesterrel
szemben
kezdeményezett
összeférhetetlenség tárgyában
Előterjesztő: Déri Tibor polgármester

13.

Előterjesztés Czigler László várostervezésért, közbiztonság és rendészetért felelős
alpolgármesterrel szemben kezdeményezett összeférhetetlenség tárgyában
Előterjesztő: Déri Tibor polgármester

14.

előterjesztés Kanász-Nagy Máté népjóléti alpolgármesterrel szemben kezdeményezett
összeférhetetlenség tárgyában
Előterjesztő: Déri Tibor polgármester

15.

Javaslat Újpest Díszpolgára, Újpestért Díj és Újpest Önkormányzata Elismerő Oklevele
adományozására
Előterjesztő: Bedő Katalin alpolgármester

16.

Előterjesztés fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatását elutasító KP/78530-
2/2020 számú elsőfokú határozat ellen fellebbezés tárgyában
Előterjesztő: Kanász Nagy Máté alpolgármester

17.

Javaslat az Újpesti Bene Ferenc Általános Iskola új tornatermének létesítésével
kapcsolatos kérelemről (helyszíni kiosztású anyag)

18.

Tagcsere az UJKK FEB-ben (helyszíni kiosztású anyag)