Ülés tartalma

1.

Beszámoló a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat és irányítása alá tartozó intézmények 2019. évi költségvetéseinek teljesítéséről és a zárszámadásról
Előterjesztő: Dr. Trippon Norbert alpolgármester

2.

Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési jelentések elfogadására
Előterjesztő: Dr. Dallos Andrea jegyző

3.

Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetésének II. számú módosítására
Előterjesztő: Dr. Trippon Norbert alpolgármester

4.

Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Déri Tibor polgármester

5.

Javaslat az UP Újpesti Rendezvénytér által nyújtott kulturális szolgáltatási feladatok, és egyéb feladatok ellátásának módosítására (Helyszíni kiosztású anyag)
Előterjesztő: Bedő Katalin alpolgármester

6.

Javaslata a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének egyes szabályairól szóló 9/2018. (II.20.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Dr. Dallos Andrea jegyző

7.

Tájékoztatás a polgármester veszélyhelyzetben hozott döntéseiről
Előterjesztő: Déri Tibor polgármester

8.

Javaslat Újpest polgármestere 2020. évi szabadságolási ütemtervének módosítására (Helyszíni kiosztású anyag)
Előterjesztő: Déri Tibor polgármester

9.

Tájékoztató lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Déri Tibor polgármester