Ülés tartalma

Testületi ülés

Időpont: 2017. október 26.

1.

Javaslat a településképi bejelentési eljárásról szóló 53/2012. (XII.3.) önkormányzati rendelet és a reklámok, reklámberendezések és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról szóló 55/2012. (XII.3.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

2.

Újpest, DÉSZ VIII. ütem és Népsziget DKÉSZ – döntés a véleményeztetésre történő kiküldésről
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

3.

Javaslat a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatára
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

4.

Javaslat Alapítványok támogatására (Helyszíni kiosztású anyag!)
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

6.

Javaslat Újpest Szociális Munkáért Díj adományozására
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester

7.

Javaslat Újpesti Diákösztöndíjak odaítélésére
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

8.

Szociális támogatásokkal kapcsolatos fellebbezések előterjesztése
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester