Ülés tartalma

Testületi ülés

Időpont: 2017. február 23.

1.

A IV. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló

2.

Javaslat intézményvezetői kinevezés meghosszabbításának a véleményezésére
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

3.

Javaslat intézményvezetői jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetésére
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

4.

Javaslat a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői és ügykezelői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 3/2011.(I.31.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

5.

Javaslat az önkormányzati képviselők, a bizottsági elnökök és tagok, valamint a tanácsnokok tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról szóló 27/2014.(XI.7.) önkormányzati rendelet módosítására, valamint a gazdasági társaságok igazgatósági és felügyelő bizottsági tiszteletdíjainak módosítására
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

6.

Javaslata a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat és intézményei 2017. évi összevont költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló rendelet elfogadására
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

7.

Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 60/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

8.

Javaslat a Baross utca 91-95. szám alatti telephelyre vonatkozó Telepítési Tanulmányterv második módosítására
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

9.

Előterjesztés a Kiss Ernő u. 1. számú ingatlan előtti közterületi fejlesztésére vonatkozó településfejlesztési megállapodás jóváhagyása tárgyában
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

10.

Javaslat a Pécsi Sebestyén Alapítvány támogatására
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

11.

Javaslat orvosi rendelőépület megvásárlására
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

12.

Javaslat emléktábla állítására Erkel Tibor zongoraművész, Újpest Díszpolgára tiszteletére
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

13.

Javaslat multifunkcionális sportcsarnok építésével kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

14.

Javaslat a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 10/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester

15.

Javaslat az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérbeadásának szabályairól és a bérleti jogviszony feltételeiről szóló 39/2011.(XII.19.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester

17.

Szociális támogatásokkal kapcsolatos fellebbezések előterjesztése
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester