Ülés tartalma

Testületi ülés

Időpont: 2016. szeptember 29.

2.

Előterjesztés új körzeti megbízott bemutatása tárgyában
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

3.

Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat és intézményei 2016. évi összevont költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló rendelet II. módosítására
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

4.

Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata fenntartásában működő köznevelési intézmény csoportlétszám túllépésének engedélyezésére
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

5.

Újpest Károlyi városnegyed KÉSZ – tájékoztatás a vizsgálati munkarészekről és Újpest Káposztásmegyer lakótelep KÉSZ – tájékoztatás a vizsgálati munkarészekről
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

6.

Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Madárfészek Ökölvívó Akadémia részére
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

7.

Javaslat ingatlanok értékesítésére kiírt pályázatokat lezáró döntések meghozatalára
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

8.

Javaslat az Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervének módosítására
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

9.

Előterjesztés a Twist Olivér Alapítvány tevékenységéről készült 2015. évi szakmai, pénzügyi beszámoló tárgyában
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester

10.

Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról szóló 23/2010. (VIII.23.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester

11.

Javaslat megállapodás módosítására az Euró-Régió Szociális Szakmai Közösség fenntartásában működő Szent Márton Támogató Szolgálattal
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester

12.

Javaslat iskolaorvosi körzet módosítására
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester

13.

Javaslat a Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Irodájával kötött ellátási szerződés módosítására
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester

14.

Ingyenes vagyonjuttatás iránti igény bejelentése a Budapest, IV. ker. 76561/66/A/248 hrsz.-ú, Óceán-árok utca 7. földszinti ingatlan vonatkozásában
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

15.

Javaslat a „Jedlik Ányos Terv” Elektromos töltőállomás alprogram helyi önkormányzatok részére” című pályázaton való részvétel tárgyában
Előterjesztő: Rádi Attila alpolgármester

16.

Javaslat a szavazatszámláló bizottságok póttagjainak megválasztására (Helyszíni kiosztású anyag!)
Előterjesztő: Dr. Tahon Róbert jegyző

18.

Javaslat közigazgatási bírságot kiszabó határozat hatályban tartására
Előterjesztő: Dr. Tahon Róbert jegyző

19.

Szociális támogatásokkal kapcsolatos fellebbezések előterjesztése
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester