Ülés tartalma

Testületi ülés

Időpont: 2016. április 28.

1.

Javaslat intézményvezetői megbízásra
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester
Nagy István alpolgármester

2.

Javaslat egyes újpesti közoktatási intézmények intézményvezetői álláshelyére történő kinevezés véleményezésére
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

3.

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat és intézményei 2015. évi összevont költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló rendelet IV. módosítása
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

4.

Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2015. évi zárszámadására
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

5.

Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal és Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézménye 2015. évi belső ellenőrzési jelentéseinek elfogadása tárgyában
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

6.

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat és intézményei 2016. évi összevont költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló rendelet I. módosítása
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

7.

Javaslat egyes lakás- és helyiséggazdálkodási tárgyú rendeletek módosítására
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

8.

Előterjesztés _A leromlott településrészeken élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Budapesten_ című (VEKOP-6.2.1-15 kódszámú) pályázat benyújtása tárgyában
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

9.

Javaslat az Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervének módosítására
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

10.

Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata fenntartásában működő Nyár Óvoda csoportlétszám túllépésének engedélyezésére
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

11.

Javaslat a Karinthy Frigyes Óvoda – Óceán Tagóvoda tagintézmény megszüntetése, és a Karinthy Frigyes Óvoda egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának és módosító okiratának elfogadására
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

12.

A Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátások formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról szóló 23/2010. (VIII.23.) önko. rendelet módosítása
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester

14.

Javaslat az Újpest Kiváló Tanulója, az Újpest Kiváló Diáksportolója és a Kiváló Diákközösségi Munkáért díjak odaítélésére
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

15.

Javaslat a Sándor István Újpest Gyermekeiért Díj adományozására
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

16.

Szociális támogatásokkal kapcsolatos fellebbezések előterjesztése
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester