Ülés tartalma

Testületi ülés

Időpont: 2016. február 25.

1.

A IV. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2015. évi tevékenységéről szóló
beszámoló

2.

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat és intézményei 2016. évi összevont
költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló rendelet elfogadása
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

3.

Javaslat egyes vagyongazdálkodási tárgyú önkormányzati rendeletek módosítására
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

4.

Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosítására
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

5.

Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Alapító Okiratának módosítására
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

6.

Javaslat az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő döntések
meghozatalára
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

7.

Javaslata a házasságkötéssel, a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésével és a névadó
ünnepséggel kapcsolatos díjakról szóló 26/2015.(X.27.) önkormányzati rendelete
módosítására
Előterjesztő: Dr. Tahon Róbert jegyző

8.

Javaslat iskolavédőnői körzetek módosítására
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester

9.

Javaslat a Küldetés Egyesülettel kötött ellátási szerződés módosítására
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester

11.

Szociális támogatásokkal kapcsolatos fellebbezések előterjesztése
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester