Ülés tartalma

Testületi ülés

Időpont: 2016. január 28.

1.

Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

2.

Előterjesztés a nemzetiségi önkormányzatok együttműködési megállapodásának
felülvizsgálata tárgyában
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

3.

Állásfoglalás a fővárosi és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek
2016. évi megosztásáról szóló fővárosi rendelet-tervezet tárgyában
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

4.

Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. évi munkatervére
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

5.

Újpest polgármesterének szabadságolási ütemtervének jóváhagyása
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

6.

Javaslat a 2016. évi igazgatási szünet elrendelésére
Előterjesztő: Dr. Tahon Róbert jegyző

7.

Javaslat a közművelődésről szóló önkormányzati rendelet elfogadására
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

8.

Javaslat az Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervének elfogadására
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

9.

Javaslat a Hunyadi laktanya, 76455/88 hrsz.-ú önkormányzati ingatlan belterületbe
vonására
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

10.

Javaslat az Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézménye alapító okiratának
módosítására
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester

11.

Javaslat Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester

12.

Előterjesztés járóbeteg szakellátás kapacitásbővítése tárgyában
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester

13.

Előterjesztés „Újpest” név használatának engedélyezése tárgyában az UTE szakosztályai
részére
Előterjesztő: Dr. Tahon Róbert jegyző

15.

Szociális támogatásokkal kapcsolatos fellebbezések előterjesztése
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester