Ülés tartalma

Testületi ülés

Időpont: 2015. november 26.

1.

Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat és intézményei 2015. évi összevont költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló rendelet módosítására Előterjesztő: dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

2.

Előterjesztés az Újpest Önkormányzat Intézményei és a Polgármesteri Hivatal 2016. évi belső ellenőrzési terveinek elfogadása tárgyában
Előterjesztő: Dr. Tahon Róbert jegyző

3.

Javaslat az építmény- és telekadóról szóló 34/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelet
módosítására
Előterjesztő: dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

4.

Javaslat a települési adóról szóló önkormányzati rendelet elfogadására
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

5.

Javaslat a 2016. évi önkormányzati tankönyvtámogatásról szóló önkormányzati rendelet
elfogadására
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

6.

Előterjesztés ingyenes vagyonjuttatás iránti igény bejelentése a Népszigeten lévő,
Budapest, IV. ker. 70399/2 hrsz.-ú ingatlan 12795/41823 tulajdoni hányada
vonatkozásában
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

7.

Javaslat intézményvezetői jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetésére
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

8.

Előterjesztés reklámtábla (Árpád út 13.) ügyében kiadott kötelezés ellen benyújtott
fellebbezés tárgyában
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

9.

Javaslat az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérbeadásának szabályairól és a
bérleti jogviszony feltételeiről szóló 39/2011.(XII.19.) önkormányzati rendelet, valamint
az Önkormányzat tulajdonában álló lakások lakbérének mértékéről szóló
40/2011.(XII.19.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester

10.

Javaslat a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás rendszerének megváltozására
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester

11.

Előterjesztés a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal megállapodás kötése
tárgyában jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátására
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester

12.

Javaslat az Erkel Gyula Újpesti Zenei Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői
álláshelyére történő kinevezés véleményezésére
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

14.

Szociális támogatásokkal kapcsolatos fellebbezések előterjesztése
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester