Ülés tartalma

Testületi ülés

Időpont: 2014. december 16.

1.

Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata tulajdonában lévő
gazdasági társaságok tisztségviselőinek személyében történő változtatásokra (Helyszíni
kiosztású anyag!)
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester