Ülés tartalma

Testületi ülés

Időpont: 2014. november 27.

1.

KÖZMEGHALLGATÁS

2.

Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat és intézményei 2014. évi
összevont költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló rendelet módosítására
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

3.

Előterjesztés az Újpest Önkormányzat Intézményei és a Polgármesteri Hivatal 2015. évi
belső ellenőrzési terveinek elfogadása tárgyában
Előterjesztő: Dr. Tahon Róbert jegyző

4.

Javaslata az építmény- és telekadóról szóló 34/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelet
módosítására
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

5.

Javaslat a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 43/2003. (XII.10.) önkormányzati
rendelet módosítására
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

6.

Javaslat az önkormányzati adóhatósági eljárásban az elektronikus ügyintézés
lehetőségéről szóló rendelet megalkotására
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

7.

Nyilatkozat helyi adók bevezetéséről a Fővárosi Önkormányzat felé
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

8.

Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 85/2014. (V.29.) határozata
hatályon kívül helyezésére és új határozat meghozatalára
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

9.

Javaslat a 2015. évi önkormányzati tankönyvtámogatásról szóló önkormányzati rendelet
elfogadására
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

10.

Javaslat az Állami Számvevőszék jelentésére vonatkozó intézkedési terv elfogadására
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

11.

Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosítására
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

12.

Előterjesztés a köztisztviselők részére 2015. évre vonatkozó teljesítménykövetelmények
alapjául szolgáló célok meghatározása tárgyában
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

13.

Javaslat alapítványok támogatására (Helyszíni kiosztású anyag!)
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

14.

Javaslat a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális
ellátásokról szóló 43/2013. (XII.2.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester

15.

Előterjesztés a Twist Olivér Alapítvány tevékenységéről készült 2013. évi szakmai,
pénzügyi beszámoló tárgyában
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester

17.

Javaslat Újpesti Diákösztöndíjak odaítélésére
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

18.

Szociális támogatásokkal kapcsolatos fellebbezések előterjesztése
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester