Ülés tartalma

Testületi ülés

Időpont: 2014. november 6.

1.

A Budapest IV. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2013. évi beszámolója

2.

Javaslat a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások
felülvizsgálatára
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

3.

Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosítására és az Önkormányzati
képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet megalkotására (Helyszíni kiosztású anyag!)
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

4.

Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata bizottságok, tanácsnokok
és a gazdasági társaságok tisztségviselőinek megválasztására (Helyszíni kiosztású
anyag!)
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

5.

Tájékoztató a Budapest Főváros IV. kerület Újpest önkormányzata és intézményei
gazdálkodásának I. féléves helyzetéről
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

6.

Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata fenntartásában működő
köznevelési intézmények létszámtúllépésére
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

7.

Előterjesztés a 6. számú házi gyermekorvosi körzetben a betegellátás biztosítása
tárgyában (Helyszíni kiosztású anyag!)
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester

8.

Egyebek