Ülés tartalma

Testületi ülés

Időpont: 2014. október 21.

1.

A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a választások lebonyolításáról, és az eredményéről

2.

A képviselőtestület tagjainak eskütétele

3.

A Polgármester eskütétele

4.

Alpolgármesterek választása